Studio Bratři v triku | Studio loutkového filmu | Studio J. A. Komenského | Studio HaD | Studio Kunc
Home | O nás | Výstavy | Galerie | Techfilm |    CZ / ENG
V roce 1999 a 2000 připravilo studio v koprodukci s obecně prospěšnou společností Praha - Evropské město kultury roku 2000 dvoudílný videoprogram s animovanými a hranými sekvencemi "Praha - tisíc let " v české a cizojazyčných verzích. Poeticky naznačená tisíciletá pouť Prahy je určená pro nejširší diváckou veřejnost v České republice, ale i v zahraničí. Program byl posléze několik let uváděn v multiplexu Palace Cinemas Slovanský dům v sále s jediným velkým digitálním projektorem DLP-Cinema v České republice.

V roce 2003 zhotovilo studio v rámci projektu "Schola ludus" interaktivní CD-ROM "Počasí a podnebí" a v roce 2004 interaktivní DVD-ROM "O rukopisech a knihtisku ". Oba interaktivní pořady byly vytvořeny ve spolupráci s gymnáziem F.X.Šaldy v Liberci pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jsou určeny pro školy.

V roce 2004 natočilo studio v Africe (Keňa, Tanzanie, Uganda) cca 12 hodin původního materiálu, který se týká převážně budování rybníčků (tzv. Finger ponds) u Viktoriina jezera a u řeky Rufiji, ale i široké problematiky chovu ryb. Na základě natočených materiálů zpracováváme dva dokumentární pořady určené jak pro africké, tak i české odborníky.

V roce 2006 si celý kulturní svět připomene 250 let od narození W. A. Mozarta, jehož tvorba i životní osudy jsou neodmyslitelně spjaty také s Prahou. Výjimečnou roli Prahy v životě W. A. Mozarta dokládá i jeho výrok: "Můj orchestr je v Praze." a proto jsme v květnu 2005 začali s přípravami polohraného dokumentu "Mozart a české země". V roce 2005 začínáme jako partneři naplňovat projekt "Otevřená věda", který si klade za cíl přispět ke zkvalitnění vzdělávání učitelů středních škol v přírodovědných a technických oborech a nabízet talentovaným studentům stáže ve vědeckých pracovištích. Hlavním partnerem projektu je Akademie věd ČR a partnery projektu jsou Přírodovědecká fakulta UK, Fakulta elektrotechnická ČVUT, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii a Krátký Film Praha a.s. Tento projekt je podporován z prostředků ESF.

© KRATKÝ FILM PRAHA, a.s. 2005